Video møte…sang og vitnespyrd

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z6AfqXH8NZM