India

Zion Fevik har startet et nytt misjonsarbeid i India.

Vi støtter evangelist S. Victor, som bor i Palani. Her driver han et evangeliseringsarbeide. De har jevnlige bønnemøter i den lille bygda han er fra, én eller flere ganger i måneden har de friluftsmøte og de reiser rundt til de nærliggende bygdene hvor de driver gateevangelisering og sprer de gode nyhetene om Jesus. Derfor har virksomheten fått navnet ”Jesus is Alive”.

Vi driver også arbeid i Chennai. Gud har ledet oss til mennesker som bor på gata der. Vi gir dem mat og klær og forteller dem om Jesus. Og noen har vi også fått skaffet hus til. Det er stort å se hvilken omsorg Gud har for disse menneskene og hvordan Kristi kjærlighet forvandler livene deres. I dette arbeidet er også Victor og hans søster Chandra delaktige. De opprettholder forbindelsen med dem vi treffer, veileder, hjelper, trøster og peker på viktigheten av å holde fast på Jesus. Vi er veldig spente og forventningsfulle til hva Gud har tenkt videre med dette arbeidet.

Planen er å etter hvert starte et barnehjem, som Chandra skal være leder for. Forberedelsene er i gang, og i den anledning jobber vi også med at Chandra skal komme til Norge og bo her i en periode. Dette for å knytte kontakter i menigheten, lære seg språket og sammen utarbeide planer for hvordan barnehjemmet skal drives.

Vi er glade for alle som er med og støtter dette arbeidet, både med midler og forbønn. Gud velsigne dere rikelig tilbake!

 

”Han reiser den ringe opp fra støvet,
fra askegropen opphøyer Han den fattige.” Salme 113:7

http://www.homeofhope.no

Kontonummer