Ukas møter

Tirsdag 28.11 kl 17.30 Gullskatten
Fredag 01.12 kl 19.00 Juleavslutning for ungdomssamlingene
Lørdag 02.12 kl 19.00 Vidar Aronsen
Søndag 03.12 kl 18.00 Vidar Aronsen m/ misjonsoffer

Velkommen til møtene på Vik bedehus!