Ukas møter

Mandag 19.09 kl 17.30 Gullskatten
Fredag 23.09 kl 19.00 Åke Green
Lørdag 24.09 kl 19.00 Åke Green
Søndag 25.09 kl 18.00 Åke Green
Velkommen til møtene på Vik bedehus!