Ukas møter

Mandag 06.02 kl 17.30 Gullskatten
Lørdag 11.02 kl 19.00 Terje Tveiten
Søndag 12.02 kl 11.00 Terje Tveiten m/ brødsbrytelse
Velkommen til møtene på Vik bedehus!