Ukas møter

Tirsdag 30.05 kl 17.30 Gullskatten
Fredag 02.06 kl 19.00 Ungdomssamling
Lørdag 03.06 kl 19.00 David Langeland
Søndag 04.06 kl 18.00 David Langeland m/ misjonsoffer
Velkommen til møtene på Vik bedehus!