Høststevne 2018

Hjertelig velkommen til Høststevne på Vik Bedehus,

i regi av Zion Fevik, 21-23. september 2018.

Tema for stevnet er «Guds nåde i vår tid»

Møtene:

Fredag 21.09 kl 19.00  Ludvik M Karlsen

Lørdag 22.09  
kl 12.00  Bibeltime ved Åke Green
kl 15.00  Bibeltime ved Åke Green
kl 19.00  Nils Petter Karlsen, Løtenmusikken
Søndag 23.09
kl 11.00  Terje Tveiten taler, Alf Nærbø og Ole Albert Nygård synger
kl 15.00  Åke Green taler, «Det sanne Håp» synger
Zion musikken deltar i en del av møtene.
Bevertning mellom møtene.