Høststevnet 2016 – referat

Bli fylt av Ånden!

Aktuelt tema på felles høststevne.

Pinsemenighetene Arken Løten, Betania Notodden, Betel Seljord og Zion Fevik hadde i helgen 30.september til 2.oktober felles stevne på Vik bedehus ved Grimstad, da lokalet til Zion var for lite. Temaet for stevnet var Bli fylt av Ånden! Stevnet samlet mange folk, og lokalet var bortimot fullt på de fleste samlingene. Hovedtaler var Åke Green, som er en dyktig bibellærer, som ga dyptpløyende, men også praktisk undervisning om dette viktige temaet.ake-green-kopi

Åke Green var spesielt grepet av det ansvaret han selv og andre forkynnere har for å formidle tro gjennom sin undervisning til mennesker som søker å bli fylt av Ånden, slik at ikke folk føler fordømmelse over egen manglende tro, om de ikke har opplevd det. Han holdt fram hvor viktig atmosfæren er, som er skapt ved innvidde hjerter og et rent liv, for at disse ting skal skje i våre menigheter. Han poengterte også hva det innebærer å bli fylt av Ånden; ikke bare tungetale, men frimodighet, visdom, ledelse, himmelsk hjelp i bønnen, alle nådegavene, og mange andre sider. Temaet er så omfattende, og Bibelen sier så mye om det at en helg er ikke nok til å dekke alt. Han snakket om å få ord ved Ånden i rette tid, og nevnte som eksempel da han selv ble tiltalt og dømt, men deretter frifunnet i svenske Høyesterett for sin forkynnelse om homofili, hvordan han forberedte seg til rettssaken med å søke Gud, og den Hellige Ånd ga ham visdom til å svare på alle spørsmålene aktor stilte. En av talene hans er tilgjengelig som lydopptak ved å klikke her, eller se i bunnen av denne siden.

Fire andre forkynnere deltok også med forkynnelse i løpet av helga. Det var Nils Petter Karlsen, som er forstander i Arken, Løten, Terje Tveiten fra Betania Notodden, evangelist Ludvik M. Karlsen og evangelist Stefhan Skjennum, som også er eldste i Løten. De holdt seg til det samme temaet, ut fra de budskap Gud gav hver enkelt av dem. Det var ransakende møter, lovprisning, budskap i tunger og tydning, og mange søkte Gud.

moments_eea47b93-d493-44ee-ab3a-eedf2425c068_hi_res-kopi

Menighetsmusikken og ungdomsflokken i Zion deltok med sang og vitnesbyrd. Arken Løten var representert med en stor flokk på 25-30 stk som hadde reist 40 mil for å være med, og de gledet forsamlingen med inspirert sang og levende vitnesbyrd.

Stevnet var lagt opp som en intensiv helg der man kunne være med hele dagen med bibeltimer på dagtid lørdag, med middag og kaffe i mellom, vekkelsesmøter på fredag og lørdag kveld og søndag ettermiddag, samt formiddagsmøte søndag.

hoststevne-zion-fevik-utsnitt-av-forsamlingen-under-bibeltimen-kopi

Et rikt stevne, der folk og menigheter kunne bli mere kjent med hverandre, og kjenne gleden over det store vi har i sammen: En frelser og Herre, et liv, erfaringer, vennskap, brorskap og kjærlighet i den Hellige Ånd, og bli styrket ved det. Og dette stevnet representerer noe av det vi som menigheter ønsker å framelske, det kostbare som heter Åndens samfunn, troskap mot Ordet, lovprisning og bruk av nådegaver preget av Åndens frihet, hvor Jesus er i sentrum, i enkelhet og ydmykhet, ikke basert på menneskelig flinkhet og prestasjoner.

Neste år, 29. september til 1. oktober 2017, ønsker vi å ha et felles stevne igjen, da i Løten.