Taler sommerstevnet 2017

Her ligger talene fra sommerstevnet 2017 som lydopptak fra Youtube.

Klikk på videoen for å høre ønsket tale.

 

Åke Gren – «Se jeg har satt foran deg en åpnet dør»

Nils Petter Karlsen – «Lukk opp for meg, min søster, min kjæreste»

Terje Tveiten – «Bær dem til Jesus», Markus 2:1-12

Eirik Syvertsen – «Bryt dere nytt land!»  Hosea 10:12

Thor Ivar Grønli – «Hva ser du?» Sakarja 4:2

Åke Gren – «Men om noen synder» 1. Johannes 2:1

Terje Tveiten – «Se der Guds Lam, som bærer verdens synd»