Nyttårshilsen 2011

Januar 2013
Da er tiden igjen kommet for å ønske alle venner av Zion ett riktig godt nyttår.
Vi opplever vel alle at tiden flyr fort av sted, og når man nå ser tilbake så forstår
man jo ikke hvor 2012 er blitt av.
Men uansett om vi føler tiden går fort eller ei, så får vi ikke den tiden som ligger bak tilbake,
men nå har vi ved Guds Nåde fått begynne på ett nytt år, og det er jo alltid en hvis spennig
knyttet til dette. Spørsmålet kommer: Får vi oppleve Jesu Gjenkomst dette året?
eller for vi oppleve nok ett helt år, der vi forsatt kan arbeide med frykt og beven
på denne herlige frelse som vi har fått del i.

Men uansett om vi for oppleve deler, eller hele dette året 2013, så er det igjen viktig å minne om Matteus 25 kap
vers 1 til 13. Der leser vi om de ti Jomfruene som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen.
Vi som er frelst venter også på brudgommen, vi venter på Jesu snare komme på skyen,
da er det viktig at vi er rede. For det stod at brudgommen gav seg tid!
Mange røster hevder også idag at dette med Jesu Gjenkomst som har vært forkynt i 2000 år ikke kan stemme.
Mennesker som en gang trodde, og levde i forventnig, har opplevd det som står så alvorlig i siste del av vers fem:
Så slumret de alle inn og sov. Samtidig så står det også at mitt på natten, lød der et rop: Se brudgommen kommer!
Gå ham imøte! Da står det at alle jomfruene våknet og gjorde sine lamper istand,
Da leser vi at det var forskjell på disse jomfruene, det var fem kloke som hadde ekstra olje,
og fem dårlige som sa til de kloke: Gi oss av eders olje! for våre lamper slukker.
Men de kloke svarte: Nei det vil ikke bli nok både til oss og til dere, gå bort å kjøp.
Og mens de dårlige jomfruer gikk bort for å kjøpe mer olje, så kom brugdommen.
Dette er alvorlig å tenke på, ja jeg er sikker på at disse fem hadde fått mange anledninger til å få fylt nok
olje på sine lamper, men de hadde ikke begnyttet seg av de anleninger som de hadde fått.
Så en dag var det for sent, for det står at når de kom tilbake så var døren lukket.

Hvor mange anledninger har du fått i året og årene som ligger bak? det for hver enkelt svare på.
Jeg vet ikke hvordan din tilstand er som leser dette enkle vitnesbyrdet, men en ting er sikkert, at idag er det
Nådens dag, idag er Jesus å finne. Så søk han uansett behov, om det er til frelse, fornyelse eller andre ting
som du kjenner ligger som en byrde over ditt liv. Kast det alt sammen på Jesus, for han er full av nåde og sannhet.
Gjør du dette, da blir du sammen med alle de som lever ett brendene kristenliv, rede til å møte brudgommen
blandt de som våker. Da trenger vi ikke å frykte for Jesu Gjenkomst, for den vil komme og i vers 13 står det:
Våk derfor! for i vet ikke dagen eller timen. Så uansett hva mennesker vil si, så tror jeg av hele mitt hjerte på
Bibelens sanne ord, at Jesu gjenkomst snart står for døren.
Og oppfordringen blir til alle, at igjennom dette året 2013, så er vi blandt de som våker.
La oss leve i forventnig, og det står så fint Johannes Åpenbaring 22 kap vers 14:
Salige er de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livsens tre, og gjennom portene komme inn i staden.
Vers 20: Han som vidner dette, sier Ja, jeg kommer snart. Amen, ja kom, Herre Jesus.

Broder hilsen Geir Syvertsen.