Pastoren har ordet, 2014

Torsdag 26.02.15

ÅNDENS FRUKT ER KJÆRLIGHET

Forstander Terje Tveiten

Forstander Terje Tveiten

Paulus sier i romerne 5:5 at Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd. Da er det tale om den kjærlighet som Gud har elsket oss med. Det er en kjærlighet som driver mennesket til praktisk handling. Jesus sier at det vi har gjort mot en av hans minste, har vi gjort mot ham.

Kjærligheten i våre liv viser seg ofte i de små tingene i hverdagen. Jesus sa; Et nytt bud gir jeg dere, dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere! Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. Guds menighet er kalt til å elske hverandre. Det er ofte slik at den som våger mest unner andre ofte mest. Søk ikke etter å behage den som det er vanskelig å behage. Søk først og fremst å behage Jesus Kristus. Jesus avviser ikke din kjærlighet fordi om det skulle være andre som måtte gjøre det. Når vi elsker vår neste for Kristi skyld, så vil hans velsignelse komme over oss.

Denne Guds kjærlighet er storsinnet men ikke naiv. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærlighet i handling er langt mere effektivt en kjærlighet i syner og drømmer. Skal verden bry seg om oss, så må vi bry oss om dem. Vi er alle kalt til fellesskap. Det greske ordet for fellesskap betyr «å ha noe felles» eller «dele».

Bibelen sier; Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede! Ikle dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og tålmodighet, så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe å anklage en annen for.

Likesom Kristus har tilgitt dere, skal dere også tilgi hverandre.

Må Gud velsigne deg, så vi alle kan bære frukt som er omvendelsen verdig.

Terje Tveiten

Pastor

 

Onsdag 28.01.15

NÅDE OG KRISTEN FRIHET
I Matt 22,34-40 tar de skriftlærde opp spørsmålet om det største bud. De prøver å friste Jesus med å si: Mester, hvilket bud er det største i loven? Jesus sier: Et nytt bud gir jeg dere: Du skal elske Herren din Gud, av hele ditt hjerte og hele din sjel, og din neste som deg selv.
Vi skal elske vår Gud, vår neste og oss selv. Dette er ikke loviske holdninger, men evangeliske holdninger.
Hva er nåde? Det er å stå i et kjærlighetsforhold til Jesus Kristus. Nåde og tro danner en uoppløselig enhet. Det er ved troen på Jesus Kristus at nåden blir virksom. Vi skal vokte oss for selviskheten. Bibelen lærer oss selvfornektelse, men ikke selvutslettelse. Selvfornektelse uten kjærlighet er like nytteløst som nådegaver uten kjærlighet. Det å elske vår neste betyr at vi kobler vår vilje til Jesus Kristus.
Jesus sier at på disse to bud: å elske Gud og å elske vår neste, hviler hele loven og profetene. Det må jo bety at alle åpenbaringer som Faderen har gitt oss, hviler på disse to bud. Ordet hvile betyr å henge på sine hengsler.
Jesus sa: Du skal elske din neste som deg selv. Hvis dette er det største budet, må selviskhet, altså egoisme, være den største synden. Det er en sak å tale om nåden som et abstrakt  begrep, men noe helt annet er det å beskrive hvordan den ser ut.
Hvis et bilde taler mer enn tusen ord, hva slags bilde skal vi da tegne av nåden? JESUS KOM MED NÅDEN OG SANNHETEN. I Luk. 7,36-50 møter Jesus den syndige kvinnen i Simons hus. Hun gråt og kysset hans føtter. Hva lærer denne beretningen oss? Den lærer oss to ting om kristne holdninger: Her ser vi hvordan  nåden og loven kommer på kollisjonskurs.
Jesus legaliserte ikke synden. Der synden ble stor, ble nåden enda større. Der hvor det er syndserkjennelse, er det nåde og frihet. Nåde betyr at våre handlinger må samstemme med det vi tror. Tro er ikke bare noe vi sier, men det kommer til syne i det vi  gjør. Det å være fri i Kristus er å være bundet til Guds Ord.
Vår frihet er ikke frihet til å synde. Kristen frihet har i seg et ja og et nei. Den skal brukes til å tjene hverandre i kjærlighet. «For dere ble kalt til frihet, brødre, la bare ikke friheten bli til et påskudd for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet!» Gal. 5,13.
Før var det loven som var vår tuktemester, men nå er det nåden. Husk: Vi elsker Jesus Kristus i den grad vi elsker Guds Ord.
Gud velsigne deg
Terje Tveiten
Forstander

Onsdag 24.12.14

SE, JEG FORKYNNER DERE EN STOR GLEDE  Luk.21.10

Julens budskap er glede, fred framtid og håp. Legg det på ditt hjerte at ordene glede og frelse de hører  ufravikelig sammen. Den store gleden er nemlig en glede over en frelser. Jesus sa det til Nikodemeus i Joh, 3,16:
For så har Gud elsket verden at han gav
sin Sønn, den enbårne  for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes
men ha evig liv.
Derfor er det egentlig menigsløst å ta i mot julens glede uten å ta imot julens frelser. Mange mennesker i dag er så opptatt  med å skaffe seg en glad jul, at de går utenom selve julegleden. De river julens glede fra det som er dens rot og kilde. La denne julen 2014  få bli en glede over Guds gave gitt oss i Jesus Kristus. Det er en Frelser som kan fri oss fra gammel skyld og synd. En Frelser som kan oppreise den som faller, lyse fred over den som lider og hjelpe gudsmenneske i oss til vekst og utvikling. Jesus har kalt oss til å være lys og salt i hverdagen.
Bruk julehøytiden til å møte din Frelser og takke han for sin usigelige gave. Har du fått tak i gleden i Jesus Kristus, da er forbindelsen med Guds himmel tilkoblet. La oss velge oss den juleglede som er forankret i Jesus Kristus. Er Jesus for deg blitt et under som du ser opp til, den rådgiver du lytter til? Er Jesus for deg blitt den veldige Gud, som du bøyer deg for i ærefrykt? Er han som var ett med Faderen  fra evighet av, for deg blitt den veien  til den Faderen i himmelen som du overgir deg til?
Jesus sa i Joh 14.6:
Jeg er veien sannheten og livet ingen kommer til Faderen uten ved meg.
Er han blitt din fredsfyrste slik at du hver dag kan hvile i hans fred?
Jeg vil gjerne ønske Zions medlemmer og møtebesøkende en velsignet jul og et fredfult nyttår!
Takk for all forbønn og støtte. Gud skal velsigne dere rikelig tilbake.
Når det gjelder møtene fremover så finner du det på menighetens nettside.
Gud velsigne dere alle
Terje Tveiten
Pastor

Tirsdag 25.11.14
MYE Å GLEDE SEG OVER I MENIGHETEN

Det har vært mye å glede seg over i menigheten denne høsten. Gullskatten som er en virkegren i menigheten, er i godt driv og samler en stor flokk med barn i forskjellige aldre, med sine ledere
Høsten møter har så langt vært godt besøkt og vi ser stadig nye ansikter som dukker opp.

Vi har hatt to dåpshandlinger så langt denne høsten, og ønsket tre nye ungdommer velkommen.
En av ungdommene har også opplevd å bli døpt i Den Hellige Ånd. Vi opplever Guds nærvær i møtene og mennesker søker fornyelse, åndsdåp og helbredelse. Vi som menighet har tro på fremtiden fordi Jesus Kristus er vår fremtid.

Møtene er preget av mye sang, vitnesbyrd og Guds Ords forkynnelse. Torsdagskveldene denne høsten har forstanderen hatt bibelundervisning hvor de åndelige nådegavene har vært tema. Kveldene har vært godt besøkt. Vi tror på vekkelse og at menigheten Zion står innfor en rik tid, nå like før Jesus kommer for å hente sin menighet. Vi befinner oss i en utfordrende tid, men vi vil i denne tiden være en levende menighet som forkynner hele Guds råd til frelse. Du er hjertelig velkommen til å besøke oss på Feviktoppen.

Broderhilsen
Terje Tveiten
Pastor

Søndag 16.11.14

Finnes det liv etter døden?

Jesus sa i Joh. 11,25: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør». Dette er ikke en frase, noe vi håper, antagelse, men det er noe som er sikkert. Jesus er oppstandelsen og livet. Uten hans makt ville det ikke bli noe oppstandelse, verken nå eller ved verdens ende. Oppstandelsen var et hovedpunkt i den apostoliske forkynnelsen. De forkynte oppstandelsen fra de døde i Jesu navn.

Apg. 4,2:  «…de underviste folket og forkynte oppstandelsen fra de døde ved Jesus«.

Finnes det et liv etter døden begynte vi med her i denne andakten. Svaret på det er et ubetinget Ja. Et menneske kan ikke fornekte døden, det er jo det samme som og ta avstand i fra selve livet . Døden hører ikke bare alderdommen til . Vi lever hver dag uansett alderstrinn i nærheten av den . Bibelen lærer oss at det er her nede man avgjør hvor man skal tilbringe evigheten . Evigheten er ikke noe som kommer når du dør. Evigheten er noe du allerede her og nå har begynt på. Det jeg prøver å si er at det er umulig å flykte fra evigheten. Menneskets ånd den er nemlig udødelig.

Husk at liv og død er i Herrens hender.  De fleste bekymringer i et menneskets liv er de som aldri kommer. Men allikevel så er de fleste bekymringer knyttet til morgendagen og fremtiden. Noe som er sikkert for oss alle er at livet her nede på jorden tar en gang slutt for oss alle. Det er naturlig å eldres. Vi må ikke gjøre det naturlige unaturlig. Alderdommen kan være et relativt begrep.   Noen sier det er sørgelig å bli gammel. Jeg spør; hva er alternativet? Naturen har mye å lære oss mennesker. Det skjer noe vakkert i naturen også på høsten.  Den kler seg i høstdrakt, den dør i all sin prakt og herlighet. Jesus er den samme i alderdommen og i de grå hår.  Han har lovet å være med alle dager inntil verdens ende.

Husk  kjære venn; JESUS KRISTUS ER DEN ENESTE SOM KAN FRELSE FRA EN EVIG DØD. Hvorfor har vi forskjellige navn? Det har med identitet å gjøre.  De fleste av oss blir  fort glemt. Dikteren sa det slik: «Vår angst for døden er en angst for å glemme navn». Det å dø er en ting, men det å  bli glemt er noe helt annet. Alle de som Tror på Jesus Kristus har himmelen i vente. Bibelen sier at alle dem som tok i  mot ham gav han rett til å  bli Guds barn. «Mine kjære! Nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli lik ham, for vi skal se ham som han er.» – 1 Joh.3.2

Gud velsigne deg.

Terje Tveiten
Forstander

 

Mandag 27.10.14

ET AVBALANSERT TEMPERAMENT

Temperamentet har sin rot i underbevisstheten. Det har en innvirkning på vårt bevisste liv. Ingen mennesker fødes uten temperament.

Jesus sier i Matt 5.16: Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres Far i himmelen.

D.L. Moody sa: Om et menneske ikke klarer å styre sitt temperament, egner han seg ikke til å arbeide for Gud. Men ved Guds nåde kan man styre sitt temperament både hjemme og ute. Guds menighet trenger tydelighet, klarhet i kjærlighet og omsorg. La oss huske at bitre ord ikke er løsningen mellom mennesker. Lysten og følelsene skal være underordnet Guds vilje og hans ord. Hvorfor gav Gud oss samvittighet? Det er en vekkeklokke i våre liv.

Mennesker med sterke følelser, sterkt temperament, foretrekker ofte å leve etter sine følelser. Det blir en holdning som ikke alltid er av det gode. Det å be for sine fiender er i seg selv en velsignelse. Samtidig så vil det også rense ditt eget liv.

Be for deg selv når du er i ferd med å miste det gode lynne. Det er viktig fordi du er i sentrum for problemer akkurat der og da. Hva sa Jesus? Ta deg i vare, og om en bror synder så tilgi ham. Luk.17. Dine og mine handlinger er viktige, men det er også våre reaksjoner. Man kan ha de rette handlinger, men reagerer allikevel på det som skjer mot dem. Mennesker kan være omvendt i sine handlinger, men ikke i sine reaksjoner. Da blir det feil.

Det å være en kristen er ikke bare å tenke rett og galt, det er å bli mere lik Jesus. Det er mer som å male et portrett enn å adlyde en hel haug med bud og regler. Tanker som kommer fra Gud de er rene og sanne. Hvis jeg kan motta Guds tanker kan jeg tenke sannhet og da får jeg de rette holdninger og handlingene.

Gud velsigne deg!

Terje Tveiten
Forstander

 

Lørdag 04.10.14

Ekte og falsk skyldfølelse

Dette er noe som finnes nedlagt i menneskenaturen. Vi utvikler i livet en moralsk bevissthet; det handler om å skille mellom det gode og det onde. Vi kan alle komme i fare for å neglisjere eller tråkke på verdier som vi ikke skulle ha tråkket på. Ut fra en sådan situasjon kjenner vi på skyldfølelse.

Det er en skyldfølelse som er sunn og normal. Det er det vi kaller for en ekte skyldfølelse, der selve skylden og ikke følelsen er vesentlig. Det at vi mennesker kan føle skyld det skiller oss fra mange andre skapninger. Skyldfølelse er ofte knyttet til samvittigheten. Det er en gave som Gud har utrustet oss med. Det handler om å se, lære forskjellen på hva som er rett eller galt som en kristen. Apgj.24:16: “Derfor bestreber jeg meg på alltid å ha ren samvittighet for Gud og mennesker.” Det er fullt mulig for en kristen å være trygg også i tøffe tider. “Som leiren er i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd.”  Jer. 18:6

Samvittigheten kan også reagere galt. Det kan være mennesker i blant oss som går med en konstant dårlig samvittighet. Det er også de som sliter med den såkalte depressive skyldfølelsen. Den kan ha sin rot i noe som ikke er i virkeligheten. En del mennesker ser ut til å ha en overdreven bekjennelsestrang. Vi må ikke sette større krav til oss selv enn Jesus Kristus gjør. Husk: Det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Rom 8:1 “For han vet hvordan vi er skapt han kommer i hu at vi er støv” Salm 103:14:

Vandringen med Jesus Kristus i den daglige hverdag skal være mere en kav, mas og konflikter. Det var en som sa det slik: Det vi trenger mest av alt er ikke ord, men strømmer av liv. Gud skal i sin nåde og sin store kjærlighet fri oss fra den selvforskyldte lidelse.

Husk at du er elsket av Jesus og vær ikke redd for å komme til han med alle ting som måtte møte deg i livet. Troen på Jesus Kristus styrers ikke først og fremst av våre følelser, det er ikke det som skal være autopiloten i våre liv.

Jesus sa i Joh. 10: “Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod av liv.”

Må Gud velsigne deg.

Terje Tveiten
Forstander

 

Størst av alt er kjærligheten. 

 Men nå blir de stående disse tre: tro håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.

1.Kor 13:13.

Livet kan by på mange utfordringer for det moderne menneske. Gud har ikke lovet oss bare enkle dager, men å være med oss alle dager inntil verdens ende.
Bibelen sier: Fremfor alt, ha inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten den skjuler en mengde av synder. 1. Pet 4:8.

Når er det vi mennesker ligner mest på Jesus Kristus? Jo, det er når vi er fylt av Guds kjærlighet. For hele loven er i ett ord; du skal elske din neste som deg selv. Det er ikke lett å elske uselvisk ,det skal mye nåde fra Gud til det. Jeg ser for meg to typer former for kjærlighet: 1. Følelsene 2. Viljens kjærlighet

Vi vet at troen ligger i viljen, det samme gjelder rettferdigheten i Kristus. Viljen blir da autopiloten som holder sjelen på rett kurs. Det er viljen og ikke følelsene som bestemmer den moralske retning man skal ta. For å elske Jesus av hele ditt hjerte må du først ville det. Kjærligheten til Jesus og din neste etterlater seg en arv.

Moder Teresa sa en gang: Det er ikke det du gjør, men hvor mye kjærlighet du legger i det, som betyr noe. Du spør, hvorfor bør jeg elske Gud av hele mitt hjerte? Ganske enkelt fordi det er ingen som fortjener vår kjærlighet mer enn ham. Denne kjærligheten makter å gjøre tunge byrder lette. Kjærligheten kan gjøre det bitre smakfullt og søtt.

Kjærligheten klager ikke over det umulige. Den makter å bli oversett, den gjemmer ikke på det onde, men gleder seg over sannhet. Kjærligheten våker mye og sover lite. Den er begrenset i frihet, men har allikevel stor frihet. Den ser grunner til å frykte, men den frykter ikke. Det er lett å elske den som er langt borte, det er en større utfordring å elske dem som er i nærheten.

Kjærligheten er den sterkeste og svakeste av alle krefter. Den er sterkest fordi den kan overvinne den mest ugjennomtrengelige festning, nemlig menneskeheten. Den er svakest fordi den kan ikke gjøre noe uten tillatelse

Må Gud velsigne deg.

Terje Tveiten
Forstander

 

HVEM ER JESUS?

En misjonær blant barn i Midt Østen var ute og kjørte med bilen sin da hun gikk tom for bensin. Hun hadde ikke bensinkanne i bilen, alt hun fant var en tissepotte. Hun gikk ca. to km hvor hun fant en bensinstasjon og fylte tissepotta. Da hun senere sto og helte dette på bilen kjørte en stor bil opp på siden av henne med to rike oljemenn. De så på henne som tømte innholdet i potta på bensintanken, og en av dem sa:» Unnskyld meg, selv om min venn og jeg ikke deler din religion eller din tro må vi virkelig beundre din tro.» De skjønte ikke at i den potta var det bensin.

Noen har sterke meninger om hvem Jesus er uten at de har opplevd hvem han egentlig er. Johannes sa om Jesus:» Se der er Guds lam som bærer all verdens synd.» Hva sa Jesus når han vandret her nede på jorda? «HVEM SIER FOLK AT MENNESKESØNNEN ER?» Det var mange meninger om Jesus også på den tiden, som nå. Jesus var sann Gud og sant menneske. Han var hundre prosent guddommelig og menneskelig. Jesus var mer enn et menneske med stor moral og etikk, JESUS VAR GUDS ENBÅRNE SØNN. Jesus sa selv i Joh. 14:6 «Jeg er veien sannheten og livet, ingen kommer til Faderen uten ved meg» Alt er blitt til ved ham, og uten han ble ingenting til av alt som ble til. I ham var liv og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, men de forstod det ikke.

Hvem er Jesus? Mange mennesker er redd for døden. Tror du på et liv etter døden? Døden hører ikke bare alderdommen til. Vi lever hver dag, uansett alderstrinn, i nærheten av den. Det å fornekte døden er en umulighet. Dødens hvorfor kan i enkelte tilfeller være ubesvart, men livets visshet kan ingen ta fra oss. Veien til himmelen kan ikke være så lang. Hva sa Jesus til røveren på korset? «SANNELIG I DAG SKAL DU VÆRE MEG TIL PARADIS.» Hva sa Jesus om døden og det evige livet? «Jeg er oppstandelsen og livet, den som tror på meg skal leve om han enn dør, og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø.» Joh. 11 Jesus sa også: «Kom til meg du som strever og har tungt å bære» Matt 11.28

Et barn satt og tegnet og moren spurte hva det skulle forestille. Barnet sa jeg tegner et bilde av Gud. Moren sa: ikke vær dum, du kan ikke tegne et bilde av Gud, ingen vet hvordan Gud ser ut. Barnet svarte; Jo, når jeg er ferdig så. Ingen har noen sinne sett Gud, men vil du vite hvordan Gud ser ut så se på Jesus Kristus.

«For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv.» Joh.3.16

Gud velsigne deg.
Terje Tveiten
Forstander