Mye å glede seg over i menigheten, Nov 2014

MYE Å GLEDE SEG OVER I MENIGHETEN

Det har vært mye å glede seg over i menigheten denne høsten. Gullskatten som er en virkegren i menigheten, er i godt driv og samler en stor flokk med barn i forskjellige aldre, med sine ledere Høsten møter har så langt vært godt besøkt og vi ser stadig nye ansikter som dukker opp.

Vi har hatt to dåpshandlinger så langt denne høsten, og ønsket tre nye ungdommer velkommen. En av ungdommene har også opplevd å bli døpt i Den Hellige Ånd. Vi opplever Guds nærvær i møtene og mennesker søker fornyelse, åndsdåp og helbredelse. Vi som menighet har tro på fremtiden fordi Jesus Kristus er vår fremtid.

Møtene er preget av mye sang, vitnesbyrd og Guds Ords forkynnelse. Torsdagskveldene denne høsten har forstanderen hatt bibelundervisning hvor de åndelige nådegavene har vært tema. Kveldene har vært godt besøkt. Vi tror på vekkelse og at menigheten Zion står innfor en rik tid, nå like før Jesus kommer for å hente sin menighet. Vi befinner oss i en utfordrende tid, men vi vil i denne tiden være en levende menighet som forkynner hele Guds råd til frelse. Du er hjertelig velkommen til å besøke oss på Feviktoppen.

 

Broderhilsen
Terje Tveiten
Pastor