Innsettelse av forstander, Mai 2013

Søndag 5. mai var tiltredelsesdagen for vår nye forstander Bjarne Thorstein Grotbæk. Det var et høytidsmøte og samtidig en finInnsettelse av Bjarne Thorstein Grotbæk avskjed for Per Andresen, som nå sendte stafettpinnen videre til Grotbæk, etter ca 8 år som en hjelpende hånd i Zion Fevik. Det var en beveget Per som stod på talerstolen og takket for seg, og en beveget menighet satt og lyttet til og tørket tårer. Vi er svært takknemlig for all innsats, alle bønner og all hjelp Per har gitt oss gjennom disse årene. Det har hatt en uvurderlig betydning for oss. Vi vil savne ham iblant oss, men vet at han vil ta turen til Sørlandet med jevne mellomrom og det gleder vi oss til. Herren fortsatt velsigne og styrke vår kjære broder Per!

Noen av Grotbæks familie og venner var også til stede på møtet, og kunne i høyeste grad anbefale vår nye forstander. Vi fikk også både sang og hilsener fra dem, som var et friskt himmelpust.

På kveldsmøtet talte ThorstPer avskjedshilsenein Grotbæk om leirkaret i Pottemakerens hånd (Jeremia 18), at det er menigheten som er i Herrens hender, og som formes og ledes av Han.

Det er med stor forventning vi ser fram imot tiden som ligger foran. Forventningen står ikke til Thorstein, men til Jesus og hva han vil gjøre gjennom Thorstein og i menigheten. Vi gleder oss også til at det skal legge seg til rette at Thorstein kan ta med seg sin kjære kone Torhild til Fevik, så vi kan bli bedre kjent med dem begge. Disse to trengerForstanderen taler i kveldsmøtet mye forbønn i den nye tjenesten og vi vil være med og løfte dem opp for Herren og be om at han skal gi dem alt de trenger.

Etter helgens møter fikk menigheten en mail fra Thorstein, som dere kan lese her:

Takk!

Jeg vil takke så mye for den flotte helgen som menigheten hadde stelt i stand for oss, ved vår tiltredelse som forstanderpar i Zion. Vi gleder oss til å komme ordentlig i gjenge, og gleder oss til å samarbeide med dere alle, fra den minste til den eldste.
Be om at Herren gir meg visdom og åpenbarings ånd til kunnskap i Guds ord, som kan komme folket til hjelp.

Deres i Herren, Torhild og Thorstein Grotbæk