Herlige møter i Vikhallen, Juli 2015

Ja, da er det med stor glede og takknemlighet at vennene i Zion nok en gang kan få legge bak seg ett vellykket sommerstevne i Vikhallen. Tiden før et sommerstevne vil alltid være en tid med spenning og forventning, hvordan vil det gå i år? Kommer det noen for å støtte oss? Hva med økonomien? Og så videre. Ja, vi har så lett for å bekymre oss, men det er godt at vi har lært Én å kjenne, som har all makt i Himmel og på jord.Møter i Vikhallen
Derfor har det i menigheten Zion gjennom året som har gått, vært bønnemøter der sommerstevnet er ett av mange bønnebegjær som vi ber over.
Og jeg vil si, ved Guds nåde, så har også dette sommerstevnet vært et stevne der vi i sannhet har fått oppleve en mektig atmosfære. Mange har søkt forbønn og behovene har vært store. Også ufrelste har vært innom og fått høre evangeliet forkynt. Vi har fått konkrete tilbakemeldinger der mennesker har fått møte Herren til ånd, sjel og kropp.Barna synger i møtet.

Vi opplever også at ungdommene i Zion søker Åndens dåp og utrustning til å tjene Jesus. Torsdag kveld var spesiell. Da møtet var slutt samlet en ungdomsflokk seg og var i bønn. Forstander, eldstebrødre, og andre nådesøsken var med og dannet bønnering rundt ungdomsflokken. Det ble salvet med olje og det var konkret bønn om helbredelse og bønn om Åndens dåp med tunger som tegn. Vi er i forventing til hva som vil skje fremover, men det er en bred enighet om at Guds Ånd virker iblant oss og at det vil på ett eller annet tidspunkt bryte igjennom.

I dette sommerstevnet opplevde vi også ny rekord i antall bobiler og campingvogner. Det var nådesøsken som kom til dette stevnet for første gang, dette er jo en stor glede for oss i Zion. Det er alltid godt å møte nye nådesøsken. Alle de nye, sammen med de som har vært med gjennom mange år, takket for at vi i Zion har fått nåde til å bevare sanger med evangelisk innhold. Samtidig så er det også en stor begeistring over at Zion Fevik har sånn en fantastisk ungdomsflokk, som står sammen med de eldre. Her er det ingen generasjonskløft, men vi står sammen og ønsker å tjene Herren.Bønn i møtet.

En stor takk til Åke Green, Jon E. Henriksen, Torbjørn Arnesen og Terje Tveiten som talte Guds ord, godt å ha med forkynnere som er forankret i ordet.
Takk til alle som bidro med sang, vitnesbyrd og praktiske gjøremål. Takk til Himla Lyd som hadde ansvaret for lyden, og ikke minst Stevnemusikken som i år var ledet av Ina T. Guthu, de sang inspirert i alle åtte møtene.

Eirik vitner inspirert.Takk til alle som var innom og støttet oss, når det gjelder økonomi så er det også i år en stor glede å kunne si at Herren sørger for sine, de som setter sin lit til Herren kommer ikke på skam.

Ønsker dere alle en fortsatt velsignet sommer! Vær i bønn og forventning, så er dere alle hjertelig velkommen til Zion Fevik når vi starter med møter igjen søndag den 9. august kl 18.00, med misjonsoffer.
Stevnegeneral, Geir Syvertsen.