For et barn er oss født! Des 2015

20.12.2015: Ja, da er det ikke mange dager til vi igjen skal feire jul, og vi opplever på nytt at våre postkasser flommer over av reklame med mange lokkende tilbud, og i dag kan det meste kjøpes om man har penger.

Når det gjelder selve julen og dens betydning så er det så mye mer enn pakker, og alt det som vi kan få kjøpt for penger, så la oss stanse litt for noen enkle bibelvers.

For Profeten Jesaja var det åpenbart at Israel ikke alltid skulle vandre i mørke, og i Jesaja 9,2 står det om at Det folk som vandrer i mørket, skal se et stort lys, og de som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle. I vers 6 i det samme kapittelet står det: «For ett barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømmet er lagt på hans skulder, og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste,» dette så Jesaja frem mot og han levde fra ca. 740 til 687 år før Kristus.

Vi kunne lese mange steder, men i Matteus står det at Maria som var trolovet med Josef. Men så viste det seg at før de var kommet sammen, var hun fruktsommelig ved den Hellige Ånd. Vi leser også at engelen åpenbarte seg for Josef i en drøm og sa: «Frykt ikke, Maria skal føde en sønn og du skal kalle ham Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» Så står det til slutt så fint at alt dette skjedde for at det skulle oppfylles, det som er talt av Herren ved profeten, som sier:

«Se en jomfru skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og han skal kalles Immanuel, det er utlagt: Gud med oss.» ( Jes 8,8-10)

Jesaja og mange av de andre profetene i det Gamle Testamentet så frem imot det som skulle komme, og dette skjedde, det som var blitt åpenbart for dem ifra Herren. Jesus ble født i Betlehem, profetordet gikk i oppfyllelse, og vi kan si at dette er selve kjernen i Julens høytid; at vi skal minnes Jesu fødsel.

Vi kan jo også ta med Johannes 3,16: «For så har Gud elsket verden at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes men ha evig liv.»

Etter at syndefallet i Edens hage var et faktum, så hadde Gud en fin løsning på dette, at han var villig til å ofre sin egen sønn, til soning for våre synder. Derfor ble Jesus født. Mennesket var fortapt uten livsforbindelse med den Evige Gud, men Jesus fødes, vokser opp, og i en alder av 33,5 år så dør han på det midterste korset på Golgata, og roper ut at det er fullbrakt.

Så kjære venner, la oss også denne Jul stoppe litt opp og ta tid til å lese og grunne på dette fantastiske som skjedde for ca. 2000 år siden.

Til slutt vil jeg si at i dag er Nådens dag. Jesus lever og sitter ved Faderens høyre hånd, og han ønsker at alle mennesker skal bli frelst. Så om du ikke eier fred i ditt hjerte, så rop på Jesus som kom for å gi den sanne fred. Han ønsker å påvirke din hverdag, og at julen skal få et nytt perspektiv for deg og din familie.

Den største gaven vi har fått, er at Guds enbårne sønn Jesus Kristus en dag ble født slik som ordet taler om, ta nå derfor imot ham og la han få råde i ditt liv.

Ønsker deg en velsignet Julehøytid.

Geir Syvertsen,
Ledende eldstebror, Zion Fevik.