Arkiv

Arkiv:

2015
For et barn er oss født! Des 2015
Herlige møter i Vikhallen, Juli 2015

 

 

Julehilsen 2012:

Kjære nådesøsken

Men det vikstigste med julens budskap er dette at «Eder er idag en frelser født,
som er Kristus, Herren, i Davids stad» Som skiften klargjør for oss:
» at ordet ble kjør og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet
som den enbåren sønn har fra sin far – full av nåde og sannhet.» Dette var vår redning,
for bibelen lærer oss at vi alle har syndet og fattet Guds ære.
Men de blir rettferdigjort uforskylt av bare nåde, ved forløsningen i Kristus Jesus.

Tenk at vi som har tatt imot Jesus ved tro er rettferdigjort,
og at vi kan akte oss som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus.
Tenk dette er vår stilling som frelste og troende mennesker.

Så la oss igjennom denne julehøytiden ha vårt blikk festet på dette som har gitt oss håp,
og som vi har som et anker for sjelen. Et anker som er trykt og fast, og når innenfor forhenget.
Så kjære venner av Zion, det er jo dette som er summen av julehøytidedn,
at ordet ble kjød og tok bolig iblant oss.

Vi ønsker våre lesere en
Velsignet Julehøytid i Jesu navn.

Broderhilsen Geir Syvertsen

 

Besøk fra India.

På menighetsmøtet  2. oktober, ble det presentert en plan om besøk fra India. Chandra, som er søster av evangelisten Victor som menigheten støtter, har sagt at hun kjenner for å komme til Norge for en periode, kanskje ett år, for å jobbe.

Vi har bedt om Guds ledelse over dette, og er nå kommet til at menigheten vil invitere henne, slik at hun kan gjøre oppgaver i menigheten,
både på barnemøter, vanlige møter og praktiske oppgaver som matlaging og vasking, kanskje også andre ting. Tanken fra vår side er at hun skal lære norsk, og lære norsk tankegang i forbindelse med måter å gjøre ting på, og vestlig standard for hygiene og orden, med tanke på at hun skal bli bestyrer for barnehjemmet vi vil starte. Hun vil også bli kjent med menigheten, og menigheten blir kjent med henne, og det tror vi er viktig for et godt samarbeid.

Vi har sendt en søknad om arbeids- og oppholdstillatelse for henne, som gjelder spesielt for ideelle organisasjoner. Det er meningen at Ina
og Monica skal reise til India i februar, og dersom søknaden blir innvilget, blir Chandra med tilbake til Norge. Hun skal bo hos Monica, men det er viktig at andre i menigheten kan invitere henne til å besøke dem eller bo hos dem litt, for å avlaste Monica, og for at hun skal bli kjent med flere.

Siden det vil være en del kostnader knyttet til dette (flybillett tur- retur, samt kostnader til oppholdet i Norge) vil det bli tatt opp et offer
til dette søndag den 13. november, samt til reisekostnader for Ina og Monica også. Det vil også være mulig å legge konvolutter med gaver som er øremerket dette formålet i den hvite Misjons-postkassa, i tiden famover.

Bønneemner:  Vi oppfordrer menigheten til å be om at søknaden blir godkjent, og at det vil bli et velsignet besøk, både for Chandra og for Zion. Vær også med og be for Victor og at arbeidet med stiftelsen i India må gå framover.

Broderhilsen Odd Helge Johnsen

 


Vitnesbyrd av Simon Østby

Den første helgen i april 2011 hadde Ludvik M. Karlsen tre møter i menigheten Zion Fevik, fra fredag 1. april til søndag 3. Dette var den andre helgen på rad hvor Ludvik talte. Ledelsen i menigheten følte det var riktig å fortsette møtene med Ludvik en helg til, og Ludvik var villig til å fortsette. Vi fikk lytte til fin og oppbyggende forkynnelse om Jesus Kristus, grunnet på Guds eget ord. På det 5. møtet Ludvik talte, lørdag den 2. april, skjedde det noe nytt i mitt liv. Jeg fikk ved Guds store nåde oppleve å bli åndsdøpt på dette kveldsmøtet. Mange søkte fram til forbønn, og vi opplevde et ordentlig søkermøte. Mens jeg lå og bøyde kne på første rad, fikk jeg et sterkt møte med Jesus. Etter at møtet var ferdig, gikk jeg på toalettet for å tørke bort tårene. I det jeg fikk låst døren og tatt litt papir i hånden, begynte jeg å prise herren i nye tunger. Det var et utrolig øyeblikk, og jeg kjente hvordan Guds kraft var over meg. Litt senere gikk jeg ut i gangen igjen. Men før jeg nådde inn i salen, begynte jeg å prise herren i tunger enda en gang. Jeg takker Jesus for denne store opplevelsen.

I Apg. 2:38 står det skrevet: Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave. Dette er et løfte vi har fått ifra Herren. Det er godt å få oppleve at Guds ord er levende, og at Herren er trofast. I flere år har jeg søkt Jesus og bedt om å bli åndsdøpt. Derfor takker jeg vår Herre for at jeg fikk bønnesvar. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid (Heb.13:8).