Sommerstevne 2023

Da har vi Gleden av å igjen ønske velkommen til Sommerstevne i Vikhallen i uke 27. fra 4 til 8 juli. Det blir som tidligere, fra Tirsdag til Lørdag, med 8 møter totalt.

Talere:

Vidar Aronsen
Eirik Syvertsen
Markus Broberg
Terje Tveiten
Jon Erling Henriksen

Møtene:

Tirsdag kl. 19.00:
Taler: Vidar Aronsen
Onsdag kl. 19.00:
Taler: Eirik Syvertsen
Misjonsoffer: Info ved Ina T. Guthu
Torsdag kl. 15.00:
Taler: Markus Broberg
Torsdag kl. 19.00:
Taler: Terje Tveiten
Fredag kl. 15.00:
Taler: Terje Tveiten
Fredag kl. 19.00:
Taler: Jon Erling Henriksen
Lørdag kl. 15.00:
Taler: Jon Erling Henriksen
Lørdag kl. 19.00:
Taler: Markus Broberg

Forskjellige sangere deltar!

Bevertning mellom og etter møtene!

Sett allerede nå av disse dagene, vær i bønn, og kom med forventning

God plass til bobiler/campingvogner, evt annen overnatting:
kontakt Geir Syvertsen 913 43 288.

Varmt velkommen i Jesu Navn!