Rapport fra Sommerstevne 2014

Vikhallen juli 2014

Vikhallen juli 2014


Da er det med stor glede og takknemlighet vi kan se tilbake på nok et sommerstevne i Vikhallen. Det er mange forberedelser som skal gjøres i forkant, mye som skal ordnes, og vi skal også få tak i forkynnere og sangere.

Når dagen endelig var kommet da vi skulle rigge og gjøre klar Vikhallen for stevne som skulle begynne tirsdag den 1. juli, så var det en stor glede å se alle vennene i Zion som kom for å være med å gjøre i stand møtesal/spisesal, vi var tett på 50 stk. med stort og smått. Når vi var ferdig med rigging var det sosialt samvær, der vi grillet og koste oss.

På tirsdag før møtet begynte kjente vi en stor forventning til hva Herren skulle gjøre i dette stevnet. Terje Tveiten forkynte i åpningsmøtet ut fra Matteus 25 der han talte om de fem kloke og de fem dårlige jomfruer, og pekte på dette med å ha olje på våre lamper, og leve med forventning til Jesu snare gjenkomst. Ludvik M. Karlsen fortsatte på onsdag kveld med å tale ut fra Johannes 1. kap. der Johannes sier at «Jeg er en røst av en som roper i ørkenen», og han var også inne på dette som Johannes sa,» Se der Guds Lam som bærer all verdens synd.»

Oddvar Johansen, ny på stevnet i år, fortsatte torsdag kveld med et herlig budskap hvor hovedinnholdet gikk på «Gleden i Herren er vår styrke.» Vidar og Hanne Brautaset med de tre barna var også med og sang og vitnet denne kvelden til stor velsignelse. Oddvar fortsatte fredag ettermiddag med et høyaktuelt budskap, med en sterk formaning til alle troende om å være brennende i Ånden.

Ungdommene synger i møtet.

Ungdommene synger i møtet.


Åke Green, som har vært med oss i mange år på disse stevnene i Vikhallen, fortsatte fredag kveld der han gikk ut fra 2. Kongebok og brukte utrykket «Hva har du i Huset,» eller vi kan si, hva er ditt hjerte fullt med, han var også inne på Samson som åpnet sitt hjerte for Dalila, og mistet alle sine krefter, igjen en formaning til å leve i renhet og i hellighet. Åke fortsatte lørdag ettermiddag og talte så alvorlig om profetrøstene som nå nesten er blitt borte, og mangel på gudsåpenbarelse. Han var også inne på falske profeter i tiden, og åpenbare synder som i dag tillates i Guds forsamlinger. Vi opplevde en mektig atmosfære av Guds nærvær, og i avslutningen ble alle oppfordret til å bøye kne og rope til Herren.

Så var vi kommet til siste møte i dette stevnet, og ungdommene på Zion sang og vitnet til stor velsignelse i dette møtet. De var jo også trofast med i alle møtene, noe som vi setter utrolig stor pris på. Terje Tveiten talte på dette møtet, og han gikk også ut fra samme skriftsted som Åke Green, om «Hva har du i huset.» Mange herlige ting ble vi minnet om, blant annet å gå ut i tro når Herren minner, selv om det kan koste, men hvilken velsignelse det er å være lydig. Kvinnen var lydig og gikk inn i sitt kammer sammen med sine sønner og helte olje i de tomme kar, og når det ikke var flere tomme kar så tok oljen slutt. Terje minnet oss om at når vi ikke lenger har behov så stopper det opp, la oss alltid ha en lengsel, ja behov etter å oppleve mer av Herren. All forkynnelsen i stevnet ga en oppmuntring og en formaning til å holde fast ved Ordet, og be om Herrens ledelse videre på veien.

Gjennom hele stevnet rådet en vidunderlig fred, en underbar enhet. Og ved Guds nåde var det mange fra nærmiljøet, mange tilreisende fra flere menigheter, også fra Sverige, som støttet opp om stevnet, til stor glede. Og alle som var med og sang og vitnet fikk stor nåde til å holde en tråd gjennom hele stevnet. Mange mennesker søkte forbønn, flere ble salvet med olje, og vi tror at Herren har rørt ved disse som søkte forbønn. Det var også en glede å ha med stevnemusikken, som var ledet av Hanne B. Østby, de sto trofast med i alle møtene, også det til stor velsignelse. «Himla Lyd «fra Froland hadde ansvaret for lydanlegget, og dette fungerte også veldig godt. Vi kjenner glede og takknemlighet for disse dagene og ser med forventning fram mot høsten og hva Herren vil bringe oss.

En stor takk til alle som var med, både evangelister, møteledere, sangere, alle som støttet opp om møtene, og sist men ikke minst alle som var med på det praktiske plan. Når det gjelder utgifter i forbindelse med et slikt stevne, så er det bare en ting å si, dette som står så fint i Salme 22, vers 6: Til deg ropte de, og de ble reddet: til deg satte de sin lit, og de ble ikke til skamme. Halleluja, Herren sørger for sine. Amen.

Ja, vi er takknemlige til Herren som har gitt oss denne anledningen, og som har støttet oss. Vi ber også om at mennesker som har vært på stevnet må oppleve at forkynnelse, samtaler og forbønn fortsatt gir retning i kristenlivet, oppmuntring og mat til vandringen framover. Vi tror at det er skrevet ting i Guds bok og i menneskers liv fra dette stevnet. Som menighet ønsker vi å fortsette i samme spor, og i forkant av stevnet har vi hatt mange bønnemøter, for vi tror at det er nøkkelen til at arbeidet lykkes. Vi starter opp med bønnemøter igjen torsdag 31. juli, der vi legger høsten fram for Herren. Vi ønsker framgang, og at Gud kaller mennesker, slik at vi også skal få se en innhøstning.

For menigheten Zion Fevik
Geir Syvertsen

Herlig sommerstevne i Vikhallen.
Menigheten Zion Fevik sto i år alene som arrangør for det tradisjonelle sommerstevnet,
som ble avholdt fra 1. til 5. juli i Vikhallen i Grimstad.
Det var imponerende å se hva menigheten hadde lagt ned av dugnad både før og under stevnet.
Hele menigheten stilte opp, så vel unge som gamle. Det var kafé etter hvert møte og mange stanset igjen.

Det som preger dette stevnet er at her fantes det ingen generasjonsmotsetninger,
alle generasjoner var samlet og smeltet sammen i en ånd.
Møtene denne uka var preget av en vekkende ånd i en sterk åndsatmosfære.
Stevnet var veldig godt besøkt og det var inspirerende å se at mange komigjen og igjen på møtene.
Venner fra forskjellige steder i Norge og brødre og søstre fra Sverige deltok sammen med oss.
Stevnemusikken og ungdommene fra Zion med flere sang til stor velsignelse og inspirasjon.

Forkynnerne i år var: Ludvik M. Karlsen, Oddvar Johansen, Aake Greenog Terje Tveiten.
Hanne og Vidar Brautaset med barna var også med som sangere til stor velsignelse.

Det gikk en rød tråd gjennom forkynnelsen hele uka. Forkynnelsen var både ransakende, forløsende,
frigjørende og ble godt mottatt i forsamlingen. Mange søkte fram til forbønn og fornyelse,
og mange syke ble salvet og bedt for under stevnet.
Under hele stevnet opplevde vi en vidunderlig fred og åndens enhet.
Vi takker Gud for disse dagene og tror at dette skal være med å berike oss som menighet i dager som ligger foran.

For menigheten Zion Fevik
Terje Tveiten
Forstander (fra 24. august).