Møterapporter

Link til egen rapport/referat fra møter/stevner:

Sommerstevnet 2017

Høststevnet 2016

Sommerstevnet 2016 

Sommerstevnet 2015

Sommerstevnet 2014

 

 

Søndag 30. September 2013
Søndag den 30. september hadde vi gleden av og ha dåp på Zion igjen.
Det var veldig godt besøkt denne søndagkvelden, og det var to unge brødre som satt spent på første benk.

       

Henrik Lien og Jakob Østby ble døpt denne kvelden, og vår bror Per Andresen døpte disse unge brødrene.

I Apostelelens gjerninger kap.8 leser vi om Filip og Hoffmannen. Hoffmannen sitter og leser ifra profeten Jesaias.
Da kommer Filip opp på siden av vognen og spør Hoffmannen: Skjønner du det som du leser?
Filip svarer: Hvorledes skulle jeg vel kunne det uten at noen veileder meg? Og han ba Filip stige opp og sette seg hos ham.
Hoffmannen forsatte å lese utifra Jesaia, og da han var ferdig opplot Filip sin munn, og han gikk ut fra disse versene,
og forkynte for ham evangeliet, om Jesus. Da reisen hadde vart en stund kom de til ett sted som det var rikelig med vann,
og Hoffmannen sa til Filip se: Her er rikelig med vann, hva er til hinder for at jeg kan bli døpt.
Da spurte Filip, Tror du av hele ditt hjerte så kan det skje. Men han svarte og sa:
Jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn,
Da står det så fint: DE STEG BEGGE NED I VANNET, og Filip døpte ham.

Det er så vidunderlig å lese disse versene, og se hvor klart Guds ord Taler. De to unge brødre som lot seg døpe
denne kveld hadde på forhånd tatt imot Jesus som sin personlige Frelser, og nå kjente de i sitt indre at det var rett å la seg døpe.
Paulus skriver i Romerne kap. 6:4. at vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden,
forat likesom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal  også vi vandre i ett nytt levnet.
På Pinsefestens dag da Peter og de andre disipler hadde opplevd åndensdåp, sto Peter frem og forkynte Ordet.
Da står det så fint at det stakk i hjertene på dem som hørte om ordet, og de ropte til Peter og spurte:
Hva skal vi gjøre? Peter sa til dem: Omvend eder, og enhver la seg døpe,
vi leser også i Markus 16 der Jesus sier at: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen.
Og den som tror og blir døpt skal bli frelst: men den som ikke tror skal bli fordømt.
Så nå som vi har sett litt på hva bibelen lærer om troende dåp, så ser man ut ifra skriften at det ikke er frelse i dåpen, men at det er nødvendig å gå denne veien, slik som bibelen formaner alle som er kommet til troen å gjøre. I Petersbrev 3. kap. vers 21, står det så fint: At det som også nu frelser oss i sitt motbilde, dåpen, som ikke er avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighets pakt med Gud ved Jesu Kristi oppstandelse. Tilslutt vil jeg sitere en liten strofe fra en sang som sier, «lyde og tro det gir sjelen hvile og ro!» Og slik er det alltid at når Ånden åpenbarer veien du skal gå, så er det viktig å være lydig. Gjenstridighet føre ikke til velsignelse, men takk og lov at det er stor velsignelse å være lydig. Så vi ber forsatt for disse unge brødre som lot seg døpe denne søndagen, og de skal få oppleve Herrens velsignelse videre på veien, og de skal få oppleve å vokse i nåde og kjennskap til Ham. Om du skulle lese disse enkle linjene som er skrevet, og er kommet til tro på Jesus Kristus og ikke er døpt, skynd deg og søk til en menighet som praktisere troende dåp, og la deg begrave, så vil også du få oppleve en enda større velsignelse over ditt liv.

Geir Syvertsen

 

Pinsestevne

Ja, så var pinsen og pinsestevnet her på Zion allerede over, det er veldig hvor fort tiden går. Denne helgen har vært spesiell på mange måter, og så har det vært et utrolig flott vær med sol fra skyfrihimmel. Men selv om det har vært et fantastisk vær, så har det ikke hindret folk i å strømme til møtene her på Zion. Igjen kan vi med glede se tilbake på en stevnehelg der vi har fått oppleve at Jesus var mektig tilstede ved sitt ord og ved sin ånd. Det var så varmt, at selv med dører og vinduer med full åpning så hjalp det ikke, for det var jo ikke noe vind. Men takk og lov, selv om det var varmt så lød den friske sangen på Zion, og Guds ord ble forkynt til stor velsignelse for alle som var til stede.

Som vanlig på Zion så står unge og eldre sammen, og det er jo en utrolig glede å ha ungdom som er aktive med, som i sannhet har fått oppleve Jesus som sin personlige frelser. De unge brødrene var med og ledet møter, og flere av de unge sang og vitnet.

Terje Tveiten åpnet pinsestevnet på lørdagkveld med å lese irfa 1. Mos. 2:10-15. Han talte inspirert ut  ifra disse  versene, der utgangspunktet var at det rant en elv utfra Edens hage, og denne delte seg i fire strømmer. Men takk og lov, selv om den delte seg i fire strømmer, så hadde disse utspring i den ene og samme elv, som kom ifra Edens hage. Det er bare en kilde å drikke av, men når vi drikker av denne ene kilde så blir det til velsignelse. Det gir utspring på så mange fine måter,og hvor enn vi som troende ledes, så blir det til velsignelse for våre omgivelser. Spesielt lørdags kveld så oppfordet Terje om å søke Åndens dåp og en ekstra kraft til fortsatt tjeneste for Herren. De første benkeradene var fulle av mennesker som ropte til Herren om å komme igjennom med tunger som tegn, og det er så godt å se at det er en lengsel for å få mer av Guds kraft.

                                       

Søndag ettermidag fortsatte Terje Tveiten, og talte ut ifra Markus 10:46-52. Det er en kjent beretning fra bibelen der det er tale om den blinde mannen Bartimeus som satt ved veien og tigget. Så fikk han høre at det var Jesus fra Nasaret som var på vei og da begynte han og rope. Mange truet han med at han skulle tie, men han ropte enda høyere. Halleluja, selv om mennesker prøver å hindre deg i å rope på Jesus, så rop på ham ifra dypet av ditt hjerte, for Jesus hører ditt rop. Da Bartimeus ropte enda høyere stoppet Jesus og sa «Kall ham hit…». Da står det så fint at han kastet sin kappe av seg og sprang til Jesus. Jesus spurte ham: «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Da svarte Bartimeus, «Rabbuni, at jeg må få mitt syn igjen». Så sier Jesus disse vidundelige ord, Gå bort, din tro har frelst deg, og straks fikk han sitt syn igjen, og fulgte ham på veien. Budskapet lød på Zion denne ettermidag på nytt igjen HVA VIL DU AT JEG SKAL GJØRE FOR DEG? Og budskapet lyder så lenge det er NÅDENS TIDSHUSHOLDNING.  Om du leser dette og ikke er frelst SÅ ROP PÅ JESUS , så skal du få oppleve som Bartimeus. Halleluja du skal få SE hvor stor frelser Jesus Kristus er. Også i dette møtet kom mange frem, og det ble salvet og bedt for mange syke.

Søndag kveld sang vennene ifra Betel Vennesla, og det var så godt å høre denne friske sangen. De fikk også stor nåde ved at de vitnet om Herrens trofasthet, og det var så trosstyrkende å høre at igjennom prøvelser og kamper, som det er mye av også hos frelste mennesker, så er Herren trofast. Ja, takk og lov, hele veien har han lovet være med.

Ludvik M. Karlsen var jo også med i alle møtene, og han var til stor velsignelse med sang og innbydelse til forbønn. Han avsluttet møtet søndag kveld med å tale fra Ap.gj. 16:22-30, der vi får møte Paulus og Silas som satt i det innerste fangerom, hvor deres føtter var fastlåst i stokken. Paulus og Silas hadde kommet til Fillipi og var der over en lengre periode. Fordi de hadde løst en trellkvinne som hadde en spådoms ånd, ble de arrestert og hudstrøket, deretter ble de satt i fengsel. Men, takk og lov, selv med ødelagte rygger, som var pisket og slått, så sang de lovsanger. Og med ett kom det et jordskjelv, fengslets grunnvoller rystedes, og Paulus og Silas’ lenker falt av. Så står det at fangevokteren fôr opp, og redd som han var, ville han ta sitt eget liv. Men så hørte han Paulus rope med høy røst, «gjør deg ikke noe, vi er her alle sammen». Halleluja, da ba han om lys og sprang inn og falt skjelvende ned for Paulus og Silas. Han førte dem utenfor 0g sa HERRER HVA SKAL JEG GJØRE FOR Å BLI FRELST, DE SA: TRO PÅ DEN HERRE JESUS, SÅ SKAL DU BLI FRELST, DU OG DITT HUS. Ludvik pekte på dette at fangevokteren ba om lys, og eier du ikke frelsen i Kristus, og har du ikke fått oppleve lyset ifra evangeliet, så kan du rope til Herren om frelse. Så får du oppleve som sangeren sier, sløret dro han fra mitt øye, viste meg sin skjønhetsglans, dette nådens store under overgår dog all vår sans. Også dette møtet fikk vi oppleve at mennesker søkte frem til forbønn, og mange fikk gjennom disse møtene på nytt igjen oppleve å bli styrket til ånd, sjel og legeme.

Så det er med stor takknemlighet vi ser tilbake på disse møtene, og det er godt å kjenne at det ligger en forventning i luften. Vi er forsatt i bønn til Herren og vi vil arbeide så lenge det heter dag, for natten kommer da ingen kan arbeide. Vi skal også huske på våre kjære brødre Terje Tveiten og Ludvik M. Karlsen videre i bønn, slik at de kan bli styrket i den tjenesten de står i.

Geir Syvertsen.

Møteserie med Jon Erling Henriksen.

Vi hadde gleden av og ha forstander og forkynner Jon Erling Henriksen i blandt oss 30 mars-1 April.
Han hadde på forhånd satt en overskift for denne helgen: Kristi uransakelige rikdom.
Vi begynte møteserien med ett møte på Fredag, ett møte på Lørdag og to møter på Søndag.
Overskriften til denne møteserien, hentet han i fra den siste settningen fra Ef. 3. v8.
Og vi fikk høre en underbar undervisning ut i fra Guds ord, i disse møtene som han talte i.
Vi fikk høre undervisning om mange forskjellige sider ved rikdommene i Kristus,
og vi ble styrket til ånd, sjel og til legemet.
Vi kjente en mektig atmosfære i møtene, og fikk erfare at undervisning
som blir formidlet ved den Hellige ånd, blir til stor velsignelse når det blir åpenbart i blant oss.
Det var godt besøkt på møtene, og vi fikk også lytte til herlig sang og vitnesbyrd fra salen.

Vi hadde også besøk av vår kjære bror Per Andresen i blant oss, og han vitnet også i møtene
og er en trygg klippe som er med og bidrar i møtene. Han viste også sin begeistring over det
som ble forkynt, og oppfordret menigheten til og ta vare på det som vi har hørt. Da må vi som menighet
ta til oss en slik undervisning, og grunne videre på den.

Vi skal fortsatt som Menighet og brødre og søstre i herren, være med og be med og for hverandre,
slik at Herrens vei skal gi fremgang og vekst. For deg som ikke hadde annledning til og være
med på alle møtene, så er det et pakke tilbud på alle 4 cd`ene for 100 kr. Les mer om hvordan
på bestilling under om oss.

Eirik Syvertsen.

 

Møte helg med Per Andresen.

Vi hadde gleden av og ha vår kjære bror Per Andresen iblandt oss helgen 11-12 Februar.
Og ser tilbake på den med stor takksigelse. Vi hadde møte Lørdag og Søndag kveld,
det var godt med folk på møtene, og vi kjente at Herren var nær. Vi fikk høre
flere friske vitnesbyrd og liflig sang. Per fikk også stor nåde til og
forkynne Guds ord, og på møtet talte han ordet om korset, med et nådens budskap og om klippen som er kristus
og den levende kilden.
Per talte innspirert av den hellige ånd, klart og tydeligt med myndighet.
Vi kjente at vi ble velsignet, og fikk skue mange hemmligheter igjennom ordet som ble forkynt.
Vi vil fortsatt være med og be for vår bror Per, og hans kone Alice i den tjenesten
som Herren har kaldt dem til.

Eirik Syvertsen

 

Møte helg med Terje Tveiten.

Vi i Zion hadde besøk av forstander og forkynner Terje Tveiten i helgen 7-8 Januar.
Vi hadde store forvntninger til møtene i helgen, ettersom det var første møtehelgen i år
Det var godt med folk på møtene og vi fikk lytte til mye fin sang og vitnesbyrd,
og vi kjente at Jesus Kristus var i blandt oss.
Terje underviste i Guds ord , og underviste oss om Tabernaklet.
Lørdags møte talte han ut i fra 2. mosebok kap 26.
Om plankene i tabernaklet som et bilde på menigheten,
hvor han gikk i gjennom hvordan alt var bygd opp og hvordan alt fungerte.
Og med åpnbaring i fra herren fikk vi se hvordan det værket som Gud gav Moses og folket å bygge,
er like aktuelt for oss i dag. Søndags møte fortsatte han i Tabernaklet, men underviste ut i fra
2. mosebok kap. 27 om brennofferalteret og forgården.
Her fikk vi høre hvordan alt var bygd opp, og fikk et nådens budskap om alteret som
skulle være firkantet, og var et bilde på at Jesus døde for alle mennesker.
Så alle mennesker om du kommer fra nord,sør,øst eller vest kan bli frelst.
Vi fikk høre mange hemligheter som ligger skjult, men som kommer frem ved åpenbaring i fra himmelen.
Så vi tar med oss det vi har fått i disse møtene, og grunner på det videre.
Vi vil be for vår bror, og takke ham for denne anledningen, så må herren velsigne ham videre i tjenesten.

Hadde du ikke anledning til og komme på møtene, men skulle ønsket og høre talen,
kan du få kjøpe cd`ene ved og bestille dem hos Stian på Zion, eller sende en mail til:  s_7ertsen@hotmail.com

Eirik Syvertsen.

 

En rik tid i menigheten Zion Fevik

Det er med stor glede og takknemlighet å få være med på gode møter i Zion. Og på disse møtene er vi som en stor familie der barn, ungdom og eldre står i sammen, ingen skilnad mellom ung og gammel. Vi som eldre opplever en velsignelse å ha brennende og aktive ungdommer blant oss, som har en oppriktig lengsel å følge i de eldres fotspor.
Gjennom sommermånedene og nå utover høsten, opplever vi de forskjellige vitner som besøker oss i Zion, en mektig atmosfære der det lyder en klar lyd i Basunen at Jesus komme snart igjen. Og i den forbindelse ligger det en formaning om at man må være rede hver tid og stund. De forskjellige vitner som Torstein Grotbæk, Jonny Borge, Jon Erling Henriksen, Per Andresen, David Langeland, Odd Helge Johnsen, Ludvik M Karlsen, Haakon Martinsen og Åke Green, har fått stor nåde å peke på det at vi må leve Kristus livet. Daglig pleie vårt forhold til Jesus, igjennom å lese Guds ord og være i bønn.

Når Jesus kommer på skyen er det kun de som er født på ny, og som ved tro har tatt imot Jesus i sitt hjerte og fått oppleve blodets renselse over sitt liv, som blir med når Jesus kommer på skyen. Når disse ting forkynnes under åndens salvelse så opplever man at mennesker blir satt på valg. Det blir en ransakelse for hvert enkelt menneske.

I denne mektige atmosfære så skjer det underbare ting, det er fornyelse, åndsdåp, helbredelse. Mennesker som opplever en dragning fra denne verden kan få nåde å legge alt på Jesus, og oppleve hjelp og trøst videre på veien. Det er en forventing en ser fram til de avsluttende møtene for 2011 der vi får besøk av Øyvind Hamre, Kjell Broberg, Jon Erling Henriksen og av slutter med David Langeland.

La oss som menighet og enkelt individ være i bønn for disse vitner, at vi må ta oss tid til bønn for disse møtene. Vi eier denne underbare visshet, om at når vi treder fram for Gud i bønn i påkallelse så vil han svare oss. Det er Guds fundamentale vilje for Menigheten her på jorden.

Efe. Kap.3 vers 10-11

Broder hilsen fra Geir Syvertsen.