Møter i Januar

MØTEOVERSIKT FOR JANUAR

Søndag 03.01 kl 18.00
Torbjørn og Anne B Arnesen
Misjonsoffer.

Lørdag 09.01 kl 19.00
David Langeland

Søndag 10.01 kl 18.00
David Langeland
Byggeoffer.

Torsdag 14.01 kl 19.00
Torbjørn og Anne Berit Arnesen

Fredag 15.01 kl 19.00
Ungdomsmøte

Søndag 17.01 kl 11.00
Torbjørn og Anne Berit Arnesen

Torsdag 21.01 kl. 19.00
Bønnemøte

Søndag 24.01 kl 15.00 og kl 18.00
Ludvig M. Karlsen synger og taler

Tirsdag 26.01 kl. 17.30
Gullskatten oppstart

Onsdag 27.01 kl 17.30
Andakt Feviktun

Onsdag 27.01 kl 18.30
Musikkøvelse

Fredag 29.01 kl 19.00
Ungdomsmøte

Lørdag 30.01 kl 19.00
Eirik Syvertsen/ Erik og Maria synger.

Søndag 31.01 kl 11.00
Sang og Vitnemøte
Brødbrytelse.