Lydopptak fra nest siste opptak!

11. September (Kristi vitnesbyrd er blitt grunnfestet i dere)by Thor Ivar Grønli

Lydopptak fra siste opptak!

12. September (Salig er den mann som har sin lyst i Herrens lov og grunner på den dag og natt)by Thor Ivar Grønli

Dagens bibelvers

Therefore, my beloved brethren, be ye stedfast, unmoveable, always abounding in the work of the Lord, forasmuch as ye know that your labour is not in vain in the Lord.