Lydopptak fra nest siste møte

18.08 Likedannet med Jesu bildeby Nelson Varghese

Lydopptak fra siste møte

25.08 Den troende vandrers håp, Himmelenby David Langeland

Dagens bibelvers

A merry heart doeth good like a medicine: but a broken spirit drieth the bones.