Lydopptak fra nest siste opptak!

11. September (Kristi vitnesbyrd er blitt grunnfestet i dere)by Thor Ivar Grønli

Lydopptak fra siste opptak!

12. September (Salig er den mann som har sin lyst i Herrens lov og grunner på den dag og natt)by Thor Ivar Grønli

Dagens bibelvers

And above all these things put on charity, which is the bond of perfectness.