Ukas møter

Tirsdag 21.05 kl 17.30 Gullskatten

Onsdag 22.05 kl 18.00 Musikkøvelse

Torsdag 23.05 kl 19.00 Bønnemøte

Søndag 26.05 kl 17.00 Familemøte, flere deltar.