Ukas møter

Onsdag 18.09 kl 19.00 Bønnemøte

Fredag 20.09 kl 19.00 Ungdomssamling

Lørdag 21.09 kl 19.00 Arne Øystein Rambekk

Søndag 22.09 kl 18.00 Arne Øystein Rambekk

Velkommen!!!