Ukas møter

Onsdag 24.11 kl 19.00 Bønnemøte

Torsdag 25.11 kl 18.00 Brødremøte

Lørdag 27.11 kl 19.00 Geirr Standal

Søndag 28.11 kl 18.00 Geirr Standal

Velkommen!