Ukas møter

Fredag 24.01 kl 19.00 Ungdomssamling

Lørdag 25.01 kl 19.00 Thor Ivar Grønli

Søndag 26.01 kl 18.00 Thor Ivrar Grønli

 

Velkommen!!!