Ukas møter

Søndag 08.08 kl 19:00: Markus Broberg

Alle møter er foreløpig på Vik Bedehus, velkommen!