Månedens møter

SOMMERSTEVNE RAPPORT 2019

Da er det med stor glede og takknemlighet til Jesus, at vi i dette året 2019, fikk enda en anledning til å arrangere ett sommerstevne i Vikhallen.

Vennene i Zion hadde sett frem til dette, og som menighet vært i bønn over langt, så da dagen endelig kom, så kjenner man på denne enorme forventiningen i sitt hjerte, hva vil vi få oppleve i dette stevnet.

Det var ifra dag en veldig godt besøkt, og ett gledelig gjennsyn med mange av de trofaste nådesøsken som har støttet oss igjennom mange år, det som var veldig gledelig dette året, var at vi fikk møte mange nye nådesøken, som kom til stevnet for første gang, og som menighet kjenner vi insprasjon og glede når det sammles mange forventnings fulle mennesker til vekkelsesmøter.

Vi starte i uke 26 med bønneuke, torvmøte i Grimstad på lørdag, delte ut traktater, med innbydelse til dette stevnet, og da stevnet begynte på tirsdag i uke 27, så merket vi en sterk atmosfære som varte igjennom hele uka, vi hadde også torvmøte lørdag den siste dagen i stevnet. Så godt å få synge/vitne på torvet og fortelle om jesus. Gjennom hele stevne uka lede Ina T Guthu stevnemusikken, Roy Sveinungsen ifra ”Himla Lyd” lyden, tusen takk Roy og Ina for innsatsen.

Vi hadde Åke Green,Jon E Henriksen, Israel Daniel og Eirik Syvertsen var med som talere i dette stevnet, besøk av Evangeliteaemet som sang og vitnet, og de fikk alle stor Nåde, så jeg ønsker å takke alle evangelistene som talte Guds ord, samtidig si, at i Zion er vi så heldige at vi har mange barn/ungdom som er med oss, de sang og var med gjennom hele uka, ingen genrasjons kløft, men skulder til skulder i alle alder, takk til barna, takk til de besøkende, og ikke minst takk til alle vennene i Zion som gjorde en kjempeinnsats både før/og gjennom stevne uka. Uten denne innsatsen hadde ikke det vært mulig å ha slik ett stevne, der alt til matlaging/servering, vask rydding, rigging /demontering av utstyr osv, Herren styrke dere alle.

Ja, hele stevnet oppleves som en festreise, og jeg ønsker å sitere ett vers ifra en kjent sang,”Gå med seiershåpet fra vårt stevne her.Ta en brann fra disse møtene en og hver. Sei`ren den er evig vår, Guds ord står fast: Fold det gamle merket ut”. Herren styrke dere alle, søk ham av hele hjerte, så vil han møte, Gi stykre og karft. Jesus kommer snart. STEVNE GENERALEN.