Månedens møter

Januar 2019

Torsdag 03.01.19 kl 19.00 Torbjørn og Anne Berit Arnesen

Søndag 06.01 kl 11.00 Torbjørn og Anne Berit Arnesen
Misjonsoffer og Brødsbrytelse

Lørdag 12.01 kl 19.00 Ludvik M Karlsen

Søndag 13.01 kl 18.00 Ludvik M Karlsen m/Byggeoffer

Torsdag 17.01 kl 19.00 Bønnemøte

Søndag 20.01 kl 18.00 David Langeland

Tirsdag 22.01 kl 18.00 Juniorkor øvelse

Lørdag 26.01 kl 19.00 Thor Ivar Grønli

Søndag 27.01 kl 17.00 Familiemøte
Junior koret synger, Flere deltar og Thor Ivar Grønli taler

Tirsdag 29.01 kl 17.30 Oppstart Gullskatten

Onsdag 30.01
kl 17.30
Andakt Feviktun
kl 19.00 Bønnemøte