Månedens møter

MAI 2019

Torsdag 02.05 kl 19.00 Menighetsmøte/planlegging Sommerstevne

Fredag  03.05 kl 19.00 Ungdomsamling

Lørdag 04.05 kl 19.00 Roy og Lena Arneberg

Søndag 05.05 kl 18.00 Evangelieteamet m/Misjonsoffer

Tirsdag 07.05 kl 17.30 Gullskatten

Fredag 10.05 kl 19.00 Åke Green

Lørdag 11.05 kl 19.00 Åke Green

Søndag 12.05 kl 18.00 Åke Green m/Byggeoffer

Lørdag 18.05 kl 19.00 Gordon Tobiasen

Søndag 19.05 kl 11.00 Eirik Syverten, sang Eirik og Maria m/Barnevelsignelse

Tirsdag 21.05 kl 17.30 Gullskatten

Onsdag 22.05 MUSIKKØVELSE

Torsdag 23.05 kl 19.00 Bønnemøte

Søndag 26.05 kl 17.00 Familemøte, flere deltar.

Tirsdag 27.05 kl 18.00 Juniorkoret øver

Onsdag 29.05 kl 17.30 Andakt Feviktun

Torsdag 30.05 kl 11.00 (Kristihimmelfartsdag) Overhøring Lesebarn

Fredag 31.05 kl 19.00 Ungdomssamling