Møter i 2019

 


Her blir våre møter lagt ut for 2019.
Vi oppdaterer denne siden etter hvert som møtene blir avtalt.
Vi ønsker alle hjertelig velkommen til våre møter,
og håper at du kan være med og be for møtene.

 

AUGUST 2019

Søndag 11.08 kl 19.00 Gordon Tobiasen Misjonsoffer

Torsdag 15.08 kl 19.00 Torbjørn og Anne B Arnesen

Lørdag 17.08 kl 19.00 Nelson Varghese

Søndag 18.08 kl 11.00 Nelson Varghese m/brødbrytlese/byggoffer

Torsdag 22.08 kl 19.00 Bønnemøte

Fredag 23.08 kl 19.00 Ungdomssamling

Søndag 25.08 kl 19.00 David Langeland

Onsdag 28.08 kl 17.30 Andakt Feviktun

Onsdag 28.08 kl 19.00 Bønnemøte

Lørdag 31.08 kl 19.00 Roy Arneberg

Søndag 01.09 kl 18.00 Roy Arneberg

 

SEPTEMBER 2019

Søndag 01.09 kl 18.00 Roy Arneberg