Møter i 2018

 


Her blir våre møter lagt ut for 2018.
Vi oppdaterer denne siden etter hvert som møtene blir avtalt.
Vi ønsker alle hjertelig velkommen til våre møter,
og håper at du kan være med og be for møtene.

For å se oversikt over møter som har vært, i 2018, trykk på denne linken

 

 

Oktober 2018

Torsdag 04.10 kl 19.00 Bønnemøte
Fredag 05.10 kl 19.00 Ungdomssamling
Lørdag 06.10 kl 19.00 Oddvar Johansen
Søndag 07.10 kl 11.00 Oddvar Johansen
Brødsbrytelse/Misjonsoffer

Tirsdag 09.10 kl 17.30 Gullskatten
Torsdag 11.10 kl 19.00 Bønnemøte
Søndag 14.10 kl 18.00 David Langeland
Byggeoffer

Fredag 19.10 kl 19.00 Ungdomssamling m/Thor Ivar Grønli
Lørdag 20.10 kl 19.00 Thor Ivar Grønli
Søndag 21.10 kl 18.00 Thor Ivar Grønli

Tirsdag 23.10 kl 17.30 Gullskatten
Torsdag 25.10 kl 19.00 Torbjørn og Anne Berit Arnesen
Søndag 28.10 kl 18.00 Ina Guthu

Onsdag 31.10
kl 17.30
Andakt Feviktun
kl 19.00 Bønnemøte

Alle hjertelig velkommen til møtene.

 

November 2018

Fredag 02.11 kl 19.00 Jon Erling Henriksen
Lørdag 03.11 kl 19.00 Jon Erling Henriksen
Søndag 04.11 kl 11.00 Jon Erling Henriksen m/Misjonsoffer

Tirsdag 06.11 kl 17.30 Gullskatten
Fredag 09.11 kl 19.00 Blåkors/ Arendal
Søndag 11.11 kl 18.00 David Langeland m/Byggeoffer

Onsdag 14.11 kl 19.00 Brødre/tjenermøte
Torsdag 15.11 kl 19.00 Menighetsmøte
Fredag 16.11 kl 19.00 Ungdomssamling
Søndag 18.11 kl 18.00 Eirik Syvertsen / sang av fam

Tirsdag 20.11 kl 17.30 Gullskatten
Torsdag 20.11 kl 19.00 Bønnemøte
Lørdag 24.11 kl 19.00 Arne Øystein Rambekk
Søndag 25.11 kl 11.00 Arne Øystein Rambekk
m/Brødsbrytelse

Onsdag 28.11 kl 17.30 Feviktun
Fredag 30.11 kl 19.00 Blåkors på Bjorbekktun

Alle hjertelig velkommen til møtene.

 

Desember 2018

Lørdag 01.12  kl 19.00 Vidar Aronsen
Søndag 02.12 kl 15.00 Vidar Aronsen
Søndag 02.12 kl 18.00 Vidar Aronsen m/Misjonsoffer
Bevertning mellom møtene søndag.

Tirsdag 04.12  kl 17.30 Gullskatten
Lørdag 08.12  kl 19.00 Terje Tveiten
Søndag 09.12 kl 18.00 Terje Tveiten m/Byggeoffer.

Torsdag 13.12 kl 19.00 Bønnemøte
Lørdag 15 og Søndag 16 Desember
Gullskattens julefest, se info senere.

For øvrige møter Desember kommer senere.