Møter i 2021

 


Her blir våre møter lagt ut for 2021.

Vi oppdaterer denne siden etter hvert som møtene blir avtalt.
Vi ønsker alle hjertelig velkommen til våre møter,
og håper at du kan være med og be for møtene.

Velkommen til møtene, og vi minner om at alle møter er på Vik Bedehus.